Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

platný od 21.5. 2024

Posudky jsou vydávány do 10-ti pracovních dnů od dodání veškerých potřebných podkladů.

Posudky pro vzdělávací instituce

Přihláška do mateřské školy, dětské skupiny 200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání – SŠ, VŠ 200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání – SŠ, VŠ (další obor) 100 Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti na zotavovacích akcích vydaný při prevenci (platnost 2 roky) 200 Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti na zotavovacích akcích vydaný (platnost 2 roky) 300 Kč
Posudek o zdrav. způsobilosti na zotavovacích akcích (do druhého prac. dne) 500 Kč
Vyšetření před zahraničním studijním pobytem

Příplatek za vystavení do 3 dnů
400 Kč

100%

Sportovní posudky (platnost 1 rok)

Posudek o zdravotní způsobilosti pro výkonnostní sport 400 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro organizovaný sport, TV, školní plavání 250 Kč

Posudky pro průkazy

Posudek o zdravotní způsobilosti pro řidičský či zbrojní průkaz 500 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro svářečský průkaz 300 Kč

Jiné administrativní úkony

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400 Kč
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu 300 Kč
Návrh na lázeňskou péči, ozdravný pobyt na vlastní žádost 300 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu, potvrzení pro odklad školní docházky 150 Kč
Kopie zdravotní dokumentace oprávněné osobě 1 strana 10 Kč
Brožura očkovacího průkazu (od 1.1. 2022 se zavádí elektronický očkovací průkaz) 50 Kč

Očkování na vlastní žádost

Management a aplikace vakcíny u nepovinného očkování (konzultace, výběr vakcíny, objednání, skladování, vyšetření, aplikace) 300 Kč
Cena vakcín včetně aplikace dle https://www.pediatriebrezany.cz/ockovani-cenik/

Přístrojové vyšetření v ordinaci

CRP (C-reaktivní protein) na vlastní žádost / nepojištění pacienti 300 Kč
Streptest A na vlastní žádost / nepojištění pacienti 300 Kč
Analýza moči chemicky (Laura Smart) na vlastní žádost / nepojištění pacienti 100 Kč
Odběr biologického materiálu na vlastní žádost / nepojištění pacienti 100 Kč
Plusoptix – screening zraku registrovaní pacienti 300 Kč
Plusoptix – screening zraku neregistrovaní pacienti 350 Kč

Spotřební materiál

Sáček na odběr moči pro kojence (vyšetření na vlastní žádost) 10 Kč
Zkumavka na moč (vyšetření na vlastní žádost) 10 Kč
Rektální rourka 50 Kč
Injekční stříkačka, jehla 10 Kč
Zapůjčení kojenecké váhy na týden 100 Kč