Přehled očkování

Povinná očkování

Nepovinná očkování

Ceník očkování

 

Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR platný od 1. 1. 2024

Termín Povinná hrazená očkování Nepovinná hrazená očkování
Věk dítěte Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 4. dne do konce 6.týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) # BCG vaccine SSI
od započatého 9. týdne (2 měsíce věku) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b Hexavakcína Infanrix Hexa
1. dávka *
2–3 měsíce IMO B Meningokok B – 1. dávka**
IPO Pneumokok –1. dávka***
4 měsíce Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b Hexavakcína Infanrix Hexa
2. dávka*
4–6 měsíců IMO B Meningokok B – 2. dávka
IPO Pneumokok – 2. dávka***
11.–13. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b Hexavakcína Infanrix Hexa
3. dávka*
12.–15. měsíc IMO B Meningokok B – 3. dávka
IMO A,C,W,Y Meningokok A, C, W, Y – 1. dávka****
IPO Pneumokok – 3. dávka***
od započatého 13. do dovršení 18. měsíce Spalničky, zarděnky, příušnice M-M-RVAXPRO či Priorix 1. dávka
od dovršení 5. do dovršení 6. roku Spalničky, zarděnky, příušnice M-M-RVAXPRO či Priorix 2. dávka
Záškrt, tetanus, černý kašel dTap vakcína Boostrix či Adacel (přeočkování)
od dovršení 10. do dovršení 11. roku Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna dTap-IPV vakcína  Adacel Polio či Boostrix polio

(přeočkování)

od dovršení 11. do dovršení 15. roku Onemocnění lidským papillomavirem Cervarix, Gardasil, Gardasil 9

(celkem 2 dávky)

od dovršení 14. do dovršení 16. roku IMO B

IMO ACWY

Meningokok B – (celkem 2 dávky)

Meningokok A, C, W, Y – (1 dávka)

# Včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní. Vše platí pro rizikové skupiny dětí.
* U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1). Pro nedonošené děti se doporučuje aplikace vakcíny Infanrix Hexa nebo vakcíny Hexacima.
** Proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku.
*** U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1).
**** Proti invazivním meningokokovým infekcím skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života, možné zahájit již v prvním roce.
IMO Invazivní meningokové onemocnění
IPO Invazivní pneumokokové onemocnění

 

Zdroje informací:

http://szu.cz/tema/prevence/a-z-infekce
https://vakcinace.eu/
https://www.vakciny.net/
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/diseases/
https://www.sukl.cz